trioconferences.pl

Blog tematyczny o pracy i biznesie.

Biznes

Czym jest etyka biznesu?

Czym jest etyka biznesu?

Nie każdy wie, co to jest etyka biznesu. Jedne osoby uznają konkretne zachowania za zgodne z ogólnie przyjętymi normami, dla innych natomiast jest to wyraźne naruszenie. Okazuje się, że etyka biznesu to dość trudny temat, gdyż nie wszyscy uważają, iż jest ona ważna.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • czym jest etyka biznesu
  • na czym polega
  • jakie są jej zasady

Etyka w biznesie

W obecnych czasach zasady etyczne zyskują na znaczeniu i większość szanujących się przedsiębiorstw stosuje się do określonych wytycznych, ceniąc sobie etyczne postępowanie. Dodatkowo coraz więcej konsumentów kładzie nacisk na społeczną odpowiedzialność biznesu. Na samym początku należy sprecyzować sobie, czym jest konkretnie etyka biznesowa. Mowa tutaj o zespole zasad i norm określających działalność gospodarczą.

Etyka biznesu sprowadza się między innymi do tego, jak być dobrym pracodawcą bądź pracownikiem. Ponadto określa ona zrozumienie dobra i zła w systemie gospodarczym. Okazuje się, że na pojęcie składają się głównie relacje między szefem a podwładnymi, pomiędzy współpracownikami, a także na linii wytwórca/dostawca usługi – klient/odbiorca.

Należy zdawać sobie sprawę z tego, że wszystkie te zależności powinny mieć oparcie w przepisach prawnych, a dodatkowo współgrać z ogólnie przyjętymi zasadami, o czym nie każdy pamięta. Etyka w biznesie jest bardzo istotna. Niestety nie każdy przedsiębiorca zwraca na nią uwagę, co potem może przynosić negatywne skutki.

Etyka biznesu – na czym polega?

etyka w biznesie

Obecnie można wyróżnić parę bazowych przejawów etycznego zachowania w pracy. Bardzo istotną wartością jest uczciwość. Mowa tutaj o braku oszustw w działaniach. Jest to podstawa w relacji opartej na zaufaniu. Praca, w której panuje uczciwość, to jeden z najistotniejszych czynników w skutecznym prowadzeniu działalności gospodarczej. Nie można też oczywiście zapomnieć o transparentności. Bardzo istotne jest przejrzyste oraz jasne informowanie o najistotniejszych działaniach. Transparentność pozwala także zweryfikować wspomnianą wyżej uczciwość. Każdy przedsiębiorca powinien zwracać uwagę na etykę biznesu w swojej firmie.

Etyka biznesu – zasady

Jedną z zasad etyk biznesu jest sprawiedliwość. Każdy odbiorca, a ponadto człowiek zatrudniony w firmie powinni mieć taki sam dostęp do wszystkich sektorów działalności. Nie można w tym miejscu nikogo faworyzować ani dyskryminować. Jest to następny przejaw etyki w biznesie. Nie można też zapomnieć o odpowiedzialności. Zawsze trzeba dbać o to, żeby być świadomym swych działań. W razie potrzeby trzeba ich bronić lub przeprosić za błędy. Tego typu podejście przedsiębiorcy sprawia, że łatwiej można mu zaufać. Kolejną zasadą w etyce biznesu jest poszanowanie własności.

Okazuje się, że prawo do posiadania własnych przedmiotów powinno być poszanowane nie tylko w środku przedsiębiorstwa, ale też w stosunku do klientów. Obejmuje to przede wszystkim rzeczy materialne, ale nie można też nie wspomnieć o tych niematerialnych, na przykład danych osobowych. W etyce biznesu istotne jest też postrzeganie prawa. Żaden podmiot nie powinien łamać obecnie panujących przepisów prawnych.

Udostępnij