trioconferences.pl

Blog tematyczny o pracy i biznesie.

Biznes

Sprzedaż faktur sposobem na zatory płatnicze

Sprzedaż faktur sposobem na zatory płatnicze

Przedsiębiorcy poszukują różnych sposobów finansowania działalności biznesowej. Jednym z nich jest sprzedaż faktur.

Sprzedaż faktur jako sposób na zatory płatnicze

Przedsiębiorcy muszą na co dzień stawić czoła licznym wyzwaniom. Należą do nich np. zatory płatnicze; mogą one sprawić, że nawet mimo wzrostu sprzedaży dojdzie do upadłości firmy. Co można zrobić, by temu zapobiec? Rozwiązanie skuteczne w stu procentach nie istnieje, ale warto zainteresować się sprzedażą faktur (faktoring). Na czym to polega?

Faktoring — co to jest? Podstawowe informacje

Czym jest faktoring? Istota tego rozwiązania jest dość prosta: przedsiębiorca — faktorant — zgłasza się do firmy finansującej (faktor), by ten spieniężył jego zaległą, tzn. nieopłaconą fakturę.

Ostatnie lata pokazują, że faktoring to dobry sposób na zmniejszenie ryzyka związanego z brakiem płynności finansowej. Można go stosować w sytuacji, gdy przedsiębiorca sprzedaje towary/usługi z odroczoną płatnością. Niestety, biznes ma to do siebie, że czasem następują znaczne opóźnienia w spłacie zobowiązań przez kontrahentów. Sprzedaż faktur pomaga w rozwiązaniu tego problemu, ponieważ faktorant uzyskuje niemal natychmiastowo kwotę należności.

Wprawdzie kwota ta jest pomniejszana o prowizję, czyli wynagrodzenie dla instytucji finansowej — faktora, ale przedsiębiorca korzystający z tej formy finansowania liczy na inną korzyść. Zamiast długiego, czasem kilkutygodniowego oczekiwania na zapłatę ze strony odbiorców, może on otrzymać środki w ciągu zaledwie kilku dni, co pozwoli mu opłacenie pensji pracowniczych, zapłatę rachunków czy składek ZUS.

Kolejną z zalet faktoringu jest fakt, że z usługi tej można skorzystać również online, bez wychodzenia z firmy. Dzięki temu cały proces staje się znacznie prostszy i szybszy. Można się o tym przekonać na przykładzie oferty prezentowanej przez PragmaGO: przez https://pragmago.pl/faktoring-online/.

Faktoring — rodzaje

Zasadniczo, usługi faktoringu dzieli się na dwa główne rodzaje:

  • faktoring pełny (bez regresu) — jeśli dłużnik nie opłaci zobowiązania, to faktor musi zająć się ściągnięciem należności,
  • faktoring niepełny (z regresem) — wprawdzie faktorant otrzymuje niezbędne finansowanie, ale jeśli dłużnik ostatecznie nie wywiąże się ze swoich zobowiązań, faktor właśnie od faktoranta zażąda zwrotu pieniędzy.

Oprócz tego można spotkać się z innymi podziałami:

  • faktoring jawny i tajny
  • faktoring krajowy i międzynarodowy
  • faktoring dyskontowy
  • faktoring zaliczkowy.

Udostępnij