trioconferences.pl

Blog tematyczny o pracy i biznesie.

Biznes

Przewozy ładunków niebezpiecznych – jak je bezpiecznie przeprowadzić?

Przewozy ładunków niebezpiecznych – jak je bezpiecznie przeprowadzić?

Ładunek niebezpieczny może stanowić zagrożenie dla ludzi oraz dla środowiska naturalnego. Z tego względu, w celu zminimalizowania ryzyka – transport powinien przebiegać w sposób bezpieczny i zgodny z prawem. W artykule omówimy przebieg konwoju ładunków niebezpiecznych w świetle przepisów prawa, a także powiemy, które towary wymagają obecności uzbrojonych konwojentów.

Które ładunki niebezpieczne wymagają konwojowania?

Na początku skupimy się na tym, czym jest ładunek niebezpieczny. Towarem niebezpiecznym nazywa się ładunek, który stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi lub dla środowiska naturalnego oraz dla porządku publicznego. Wymienia się tutaj materiały wybuchowe, substancje zakaźne i toksyczne, materiały łatwopalne, broń oraz ważne dokumenty niejawne. Niektóre z tych towarów muszą być konwojowane w ściśle określonych warunkach, czyli w specjalistycznych pojazdach, w asyście ochrony, wojska lub policji. Proces przypomina przewóz wartości pieniężnych, czyli usługę cash handling, z której na co dzień korzystają instytucje finansowe oraz podmioty gospodarcze obracające gotówką.

Ochrona – konwój specjalny i przepisy prawa

Ponad 80% transportu towarów niebezpiecznych odbywa się drogą lądową, dlatego skupimy się głównie na tym zagadnieniu. Przewozy ładunków niebezpiecznych muszą być realizowane przez kierowców, którzy posiadają zaświadczenie ADR, czyli pozwolenie na kierowanie pojazdem przewożącym tego typu towary.

Ładunek musi być czytelnie oznaczony, zabezpieczony i oddzielony od innych produktów. W ten sposób powinien wyglądać przewóz broni palnej, materiałów wybuchowych, substancji radioaktywnych oraz wszystkich innych przedmiotów, które mogą być dużym zagrożeniem dla ludzi, środowiska i bezpieczeństwa publicznego.

Pojazd, którym przewozi się ładunek, musi spełniać wszystkie wymagania techniczne oraz posiadać niezbędne środki ochronne i awaryjne, a w niektórych przypadkach konieczna jest dodatkowa ochrona. Konwój wykorzystuje zaawansowane technologie, a wśród nich wymienia się np. systemy GPS, inteligentne kłódki oraz programy śledzące.

Jak wyglądają przewozy ładunków niebezpiecznych?

i pracownicy agencji ochrony odpowiedzialni za konwojowanie są wyposażeni w środki przymusu bezpośredniego oraz w środki ochrony osobistej, są doskonale przeszkoleni z zakresu zabezpieczania mienia i wykrywania zagrożeń. Warto też zaznaczyć, że w trakcie przewozu ładunków niebezpiecznych, należy zapewnić ciągłą łączność pomiędzy wszystkimi osobami odpowiedzialnymi za konwój. Liczba konwojentów zależy od wielkości ładunku oraz od jego specyfiki, np. transport materiałów wybuchowych powinien być ochraniany przez co najmniej 4 osoby.

W konwoju wyznacza się dowódcę, czyli osobę odpowiedzialną za przebieg przewozu ładunku niebezpiecznego. Często zadaniem dowódcy jest sporządzenie szczegółowego planu przewozu, określenie zagrożeń oraz zapewnienie ciągłej łączności. Ładunek nawet przez moment nie może pozostawać bez nadzoru, a transport powinien odbyć się możliwie najszybciej.

Udostępnij